www.omkonst.com:
Konstlivet stummare utan Svenska Bilder
”Final på Karlavägen”, samlingsutställning på Galleri Svenska Bilder, 14/1 – 28/1 2006
Text: Susanna Slöör

Med den 399:e utställningen och efter 32 år sätter Galleri Svenska Bilder punkt för verksamheten på Karlavägen i Stockholm. Därmed försvinner ett av Sveriges intressantaste kvalitetsgallerier för bildkonst.

skriv ut denna text
     

Barbro Nordenson och Birgitta Wallin skapade på 1970-talet med Svenska Bilder ett galleri som länge utgjort ett av de självklara naven i Stockholms konstliv. Birgitta Wallin har därefter under de senaste dryga tio åren ensam förvaltat det gemensamma arvet. Här har funnits plats för de mindre högröstade konstnärerna, ofta fostrade i en naturlyrisk och poetiskt gestaltande tradition, att förmedla sitt finstämda tilltal. Utrymmet för dessa konstnärskap har under senare år kraftigt decimerats i Stockholm, med förlusten av de målerikunniga galleristerna på Galleri Blanche, Galleri Doktor Glas, Galleri Axlund, Galleri Ahlner, Galleri Krister Fahl och nu Galleri Svenska Bilder samt Galleri Kavaletten (som påbörjat sin sista säsong). Listan kan göras längre.

Frågan är om det finns nya gallerister, med insikten och kunskapen, som är villiga att driva den kvalitativt högt utvecklade svenska målartraditionen vidare? Man kan åtminstone konstatera att det idag finns många mycket duktiga men husvilla bildkonstnärer ur alla generationer att välja på för den som skulle vara intresserad. Och troligen finns publiken där, om konstscenens understödjare kunde höja acceptansen för att konsten, likt musiken eller sporten, kunde få innehålla flera intressanta grenar parallellt.
     I Svenska Bilders fall var det fjolårets köpstopp från Statens Konstråds sida som slutligen satte punkt för verksamheten. En önskan vore därför att de offentliga institutionerna ansträngde sig att förstå villkoren för och vårda den privata konstscenen där den nya konsten och konstnärerna i de allra flesta fall först introduceras. Utan den lär man knappast i förlängningen hitta vitala konstnärskap att stödja.

Omkonst ber slutligen att få tacka för den fina raden av utställningar i Svenska Bilders regi som vi under våra hittills verksamma 3,5 år haft förmånen att bevaka och uppmärksamma. Vi vill även önska Birgitta Wallin lycka till med nya projekt och hoppas att hennes erfarenheter kan komma konstnärerna till godo i någon annan form.

Stockholm 2006-01-17 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Till S  II", olja på ritfilm © Anders Widoff


"Broderi", vinyl © Ann Makander


"Skuggfigur", olja © Gunnar Olsson

   
Galleri Svenska Bilder | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: