www.omkonst.se:
KANINHÅL TILL DEN YNGRE KONSTSCENEN

Downtown Issues 2 – Issues Gallery, Stockholm, 17/8–23/9 2023
Text: Susanna Slöör
skriv ut denna text
Installationsvy (klicka för att se hela i hög upplösning)

Issues Gallery på Vattugatan låter säsongsöppningen bli både bildligt och bokstavligt ett skyltfönster för konstnärer på väg upp och framåt. Detta är den andra upplagan av projektet Downtown Issues som den här gången samlar ett knappt sextiotal konstnärer inbjudna att delta med verk i hyggligt homogena format. För dem som följer konstnärerna på väg, ofta utexaminerade på högskolenivå de senaste cirka tio åren, är det fint att få en gemensam uppdatering att inleda hösten med.

Det faller sig naturligt att det är den materialbaserade konsten som måleri, objekt och skulptur som är representerade, men det hindrar inte att konstnärerna i fråga lätt glider över till andra uttryck om andan faller på. Bejakande och gränslösa i positiv bemärkelse är de som inte längre tyngs av att välja rätt uttryck för stunden för att göra sin röster hörda. Flera har gått på Kungl. Konsthögskolan, men en noggrann genomgång skulle nog visa på andra bakgrunder och utbildningsvägar.
      Några, likt Caspar Forsberg, följer jag med intresse på Instagram där den här generationen ofta finns att söka. Hans ordklotter som ofta kan vara omgärdade av procentsatser eller andra tecken fyller såväl dukar som objekt. Den här gången är det dock en video som visas. Kanske kan alla bokstäver betraktas som uppkäftiga och utmanande men de bryter igenom mitt försvar.

Installationsvy (klicka för att se hela i hög upplösning)

Elis Monteverde Burrau, som kanske främst är författare och poet, uppmanar mot skotska rutor nödvändigheten att göra snöänglar. Under de senaste veckorna har jag läst hans senaste roman, eller om du nu är ett dikt- eller ett konstverk: Ironi för änglar. Frågan är om inte han i sitt skrivande sammanfattar vad dagens konstnärer även arbetar med i sitt bildgörande. Allt är möjligt. Framför allt är det mer än tillåtet att gräva bland såväl slitna idiomatiska uttryck som tidigare bildmakares älskade slagdängor för att vränga fram nytt syre. Allt är förlåtet. Att klyva påvens skägg är en nivå på diskussionen som dessa konstnärer låter ömt förpassa till soptippen.

© Elis Monteverde Burrau

© Ida Persson

Lydia Ericsson Värn lånar sitt rum från de på sin tid återfödda för sin leviterande ängel i miniklänning. Pretentionerna är högt ställda men med en attityd som ligger ironin och det skapande glädjeskuttet nära.
      Issues Gallery representerar en del av konstnärerna men bidrar också till att lyfta fram en ”smak” av vad som försiggår i dagens ateljéer och vid köksborden i andrahandslägenheterna. Konsten som levebröd har kanske aldrig haft sämre förutsättningar än nu. Jag väljer några rader från ett verk presenterat på Instagram av Caspar Forsberg: ”Letters are boring but they pay the bills and when you think about it boring is not such a bad feeling”.     

Stockholm 2023-08-23 © Susanna Slöör


 


 

 

 


© Linda Pedersen och Henning Hamilton


© Simon Wadsted


© Ksenia Pedan


© Lydia Ericsson Wärn

 

 


Issues Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com