www.omkonst.se:
STIPENDIATUTSTÄLLNING
JAG TÄNKER PÅ DROPPEN

Emmeli Rolleberg, Stenar, grenar och tomma skal – Galleri Helle Knudsen, Stockholm, 4/5–27/5 2023
Text: Anna T Wolgers
skriv ut denna text

Snäckan, Gjutet och skulpterat stengods, 28 x 19 cm © Emmeli Rolleberg
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Kinden kan blomstra om hjärtat än blöder
Gjutet och skulpterat stengods, 70 x 15 cm
© Emmeli Rolleberg
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Brunnen, Gjutet och skulpterat stengods, 33 x 30 cm © Emmeli Rolleberg
(Klicka på bilden för hög upplösning)

Galleri Helle Knudsens konstförening, Konstsällskapet Våga Se, delar årligen ut stipendier till lovande konstnärer. Emmeli Rolleberg fick stipendium 2021 och nu ställer hon ut på galleriet.

Emmeli Rolleberg (F. 1990) arbetar med starka symboler i glaserat och oglaserat stengods. Det är förstås krukan/urnan/vasen – inte framställd som en skön form utan snarare som ett tecken för ett kärl, en behållare. Kanske är urnan en kropp? Mitt i rummet står en stor röd oglaserad kruka med grenar och stenar fästade på ett besynnerligt vis runt mynningen. Grenarna ser ut som stycken av en törnekrona, att tänka på en Kristusfigur ligger nära till hands. Inne i krukan blänker en mörk yta. Titeln är Brunn.
      Flera knippen, med vad jag associerar till talismaner, hänger runt i rummet. De är som uppförstorade törnroskvistar, högblanka, brunglaserade. Det är droppar, snäckskal och stenar. En orm, ett horn. De är monterade i tunna stålvajrar fästade i schacklar som hänger i krokar på väggen – inte det minsta insmickrande. Vajern och monteringen stärker intrycket av att här har vi att göra med tunga ämnen.
      Några av titlarna är ödesdigra, till exempel: Medgång och motgång här ständigt följs åt. Jag finner att de är citerade ur en psalm från 1600-talet. Psalmtexten är skoningslös: Morgonens glädje om aftonen dör, vilket också är titeln på ett annat verk.

Installationsvy © Emmeli Rolleberg

En urna är klädd med utplattade, mjuka snäckskal. Denna glidning mot ”sloppy art” är en konst att behärska för att inte förväxlas med oförmåga eller arrogans. Emmeli Rolleberg kan sitt ämne och jag måste lita på valet i gestaltningen – urnan blir en kropp omsluten av sköldar. De droppar som förekommer är tummade blanka lerplättar, de liknar inte vatten på något sätt. Detta skapar en öppenhet för vad en droppe är.
       Utställningen förmedlar ett förslag att hantera smärta genom att se den och erkänna att den finns. I citaten från psalmen väger det goda och det onda lika tungt. Utställningens förtjänst är kanske främst att den väcker filosofiska och existentiella tankar. Jag kan inte sluta tänka på droppen.

Stockholm 2023-05-09 © Anna T Wolgers


 


 

 

 

Hårda stenar och vassa skal, Gjutet, drejat och skulpterat stengods, 174,5 x 45 x 45 cm
© Emmeli Rolleberg

 Galleri Helle Knudsen, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com