www.omkonst.se:
GÄCKANDE OCH DEKORATIVT
Tove Mauritzson, Linn Sjöstedt – Galleri Duerr, Stockholm, 4/4–4/5 2024
Text: Leif Mattsson
skriv ut denna text
Krämernas kräm, glaserat stengods, h 46 cm © Linn Sjöstedt
(klicka på bilden för hög upplösning)

Hägringen, 170 x 150 cm, opd © Tove Mauritzson
(klicka på bilden för hög upplösning)

Vi har under de senare åren sett ett växande antal konstnärer som på ett intressant sätt använder keramiken i gränsöverskridande och lekfulla tillämpningar. Linn Sjöstedt ansluter till den populära trenden, och hon gör det på ett lite annorlunda sätt. Stengodskeramiken tycks illusoriskt rinna som smältande glass över skenbart mjuka mashmallowformer. Eller så låter hon, som i verket Häxring, ett antal stora "färgklickar" i glaserat stengods bilda en "magisk ring" direkt på gallerigolvet.
      Sjöstedts verk är enligt uppgift inspirerade av olika skönhetskrämer och hudförbättringsartiklar. Men konstnärens inspirationkällor och betraktarens associationbanor är två helt skilda ting. Och man bör nog vara lite extra försiktig med att extrapolera uttolkningen av Sjöstedts keramiska verk, vilket görs i utställningstexten. Nej, Linn Sjöstedts keramiska objekt är spännande i egen sak och det ska bli riktigt intressant att se hennes utveckling framöver. Med dagens stora ugnar kanske även skalan skulle kunna ökas för att åstadkomma ännu tydligare genomslag i den spatiala världen. Det är en gäckande och lite spefull presentation som Sjöstedt bjuder på.

Installationsvy © Linn Sjöstedt

Medutställaren Tove Mauritzson, som har oljefärgen som sitt huvudsakliga medel, visar här nio objektsamplade sammanställningar. Det vilar ett skimmer av amerikansk sekelskiftesillustration över målningarna och känslan av AI-generad figuration är också tydlig. Ibland tar den sig kanske lite väl heroiska uttryck – som lejon med änglavingar och en till synes urklippt och malplacerad häst i ett väsensfrämmande landskap.
       Men på tal om att klippa ut så är det just denna cut out-teknik som Mauritzson använder på ett betydligt intressantare sätt kring fåglarna i Hägringen. De konstnärliga valen framstår där både tydligare och inte så kumulativa som i flera av de andra figursammanställningarna. Det är också relativt logiskt i sammanhanget att när Mauritzson avstår från att skildra människor, och särskilt då deras händer, så bekräftas den konstnärliga verkshöjden på ett tydligare sätt. Det tidigare nämnda verket Hägring är ett exempel på just detta. Även här fylls bilden av ytdekorativa inslag, men de balanseras med pauseringar och en öppen flyktpunkt mot horisonten.

Stockholm 2024-04-18 © Leif Mattsson


 


 

 

 


The Road Not Taken, 160 x 170 cm, opd
© Tove Mauritzson


Contouring, set med 5 st makeup-svampar, glaserat stengods © Linn Sjöstedt


After the Reins, 160 x 180 cm, opd
© Tove Mauritzson

 


Galleri Duerr, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com