www.omkonst.com:
Måleri i ingenmansland
Roger Hansson , ALP galleri Peter Bergman, 23/2 – 18/3, 2006
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
     

Det är ett och ett halvt år sedan Roger Hansson visades förra gången på ALP galleri Peter Bergman; en kort tidsrymd mellan två separatutställningar kan tyckas. Kanske kan man därför inte förvänta sig alltför stora förändringar. Scenerierna känns igen: ödsliga landskap som kan påminna om målaren Sidney Nolans australiensiska hemtrakter. Men det är nog troligare att Hansson hämtat sin inspiration på närmare håll och dessutom inte enbart från konstområdet.
     Klottret och serietecknandet är exempel på mer distanserande och ironiska inslag. Tonfallet känns dock sammantaget mycket personligt, sprunget ur Hanssons egen fantasivärld, även om det också ligger i linje med estetiken i den våg av figurativt måleri som nu sveper över både den nationella och den internationella konstscenen.

Befriande enkelt fyller Hansson sina dukar med ett myller av händelser, utan någon tvingande hierarkisk ordning. Bilderna går således att läsa i valfri riktning: från vänster till höger eller tvärt om, ja till och med upp och ned. Det omslutande scenariet, som man skulle kunna se som "den stora världen" eller "vuxenvärlden", fylls av "små världar" med ridande poliser, cowboys och soldater. Ibland växlar betydelsen i dessa världar, som i "Fiskare och Matrosen i bubblan", där vi ser en figur i en båt i den nedre gröna bildytan. Vi läser följaktligen ytan som vatten, men så hejdas uttydningen av en likartad figur, också i en båt, som tycks fånga fisk i den himmelliknande övre ytan. Plötsligt har himmel blivit hav, och grönt vatten blivit gräsmatta.
     Så skiftar perspektivet och den bildmässiga logiken ofta i Roger Hanssons kompositioner. Han tillämpar ett värdehierarkiskt system på ett fullständigt självklart sätt, vilket gör målningarna till ett litet äventyr att ta del av.

Stockholm 2006-02-27 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Utflykt i ingens mans land ", olja på duk, 103x96 cm
© Roger Hansson


"Fiskare och Matrosen i bubblan ", akryl på duk, 91x119 cm
© Roger Hansson

   
ALP galleri Peter Bergman | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: