www.omkonst.com:
Guru för vem  
Till Gerhard, Galleri Loyal, 7/12 2007 – 12/1 2008
Text: Susanna Slöör

"HAY,HAY,MY,MY (MOUTH OF TRUTH", 2007
200 x 180 cm, olja på duk © Till Gerhard

"FAMILIE DARTH", 2007
120 x 100 cm, olja på duk © Till Gerhard

Nu finns möjligheten att se en av de yngre tyska målarna som varit på frammarsch under senare år. Galleri Loyal har genom sina samarbeten i New York fått kontakt med Till Gerhard (f. 1971). Många är vi som skulle vilja se en större mönstring i Sverige med flera viktiga förgrundsfigurer som Neo Rauch, Daniel Richter eller Matthias Weischer med flera. Prisutvecklingen på deras verk har nog tyvärr effektivt satt stopp för detta, som det verkar. Men idag är även en ny generation etablerad, till vilka man kan räkna Till Gerhard. Han tillsammans med ett dussintal andra tyska kolleger kan man för övrigt ta del av i bokform inom kort då Saatchi Gallery släpper nya delar kring utställningsviten ”The Triumph of Painting”. Germania är undertiteln den här gången och den lär komma ut i handeln i februari nästa år.

Många av komponenterna i Till Gerhards måleri går att känna igen hos internationella målare inom det figurativa måleri som utvecklats och uppmärksammats så kraftfullt under 2000-talet. Här finns fascinationen för det fotografiska, svepande sättet att måla efter tvådimensionella förlagor. Ett skruvat färgläge och dissonanta inslag som stör bilden tillkommer i form av fläckar, plumpar, ”handgjorda” kommentarer och redigeringar. Bilderna är stort upplagda med om än inte tydliga budskap, så åtminstone med viljan att ta sig an angelägna ämnen i samhällslivet. Den aktuella serien målningar samlas under titeln ”Mansion on the Hill”. Precis som i tidigare verk är det vurmen för utopin eller övertygelsen, parad med sekteristiska, anarkistiska inslag som verken behandlar. Tankarna går till nyreligiösa eller för sin livstil frälsta rörelser som new age och flower power. Motljusbilderna och de pastelliga färgerna signalerar att betraktaren kan vara påverkad, eller under påverkan. Här skärskådas, fenomen på gränsen mellan väckelse och manipulation.

Måleriet så som det i många fall hittat tillbaka till rampljuset på 2000-tal har knappast gått opåverkat ur diskussionerna och ifrågasättandet under särskilt 1990-talet. Nervositeten att inte befinna sig i sin samtid och utforskande kommentera den finns där. Ofta tar målarna på sig ett underdog/utanförskaps-perspektiv och lånar även från bildvärldar som inte är så ”fina”, från graffiti, serieteckning, illustration och dataspelsgrafik. En rätt naturlig strategi från dem som känt sig undanträngda. Det finns många vinster med infallsvinkeln där målaren står vid sidan av, är satt på undantag. Det har inte minst vitaliserat uttrycket och bidragit till ett rättmätigt intresse. Men det finns också en fattigdom i detta nya, kanske lägger man särskilt märke till det i mötet med de internationellt mer etablerade konstnärskapen. Pressen på dessa nya generationer gör att man även kan skönja en viss uttunning och slentrian även i ett så pass ungt konstnärskap som Till Gerhards. Här i Sverige finns oftare en fäbless för själva utförandet, medan man däremot hos de internationellt uppburna storheterna mer månar om en snygg och upprepbar ”finish”. Man koncenterar sig huvudsakligen på vad bilden kan säga, eller illustrera. Till Gerhard är inget undantag, mer intressant att se som fenomen än för hantverkets skull.

Stockholm 2007-12-18 © Susanna Slöör

Galleri Loyal | Omkonsts startsida


Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text