www.omkonst.com:
Sevärt i november
Rickard Sollman, Galleri Flach Thulin, Stockholm, 13/11 – 14/12 2008
GL Brierley, Natalia Goldin Gallery, Stockholm, 13/11 – 20/12 2008
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Så fort man försöker sig på vågstycket att föreslå en tendens inom dagens måleri, räcker det med att slinka in på nästa utställning för att få en ny infallsvinkel. Hudiksvallsgalleristerna bjuder under den sista utställningsperioden på den möjligheten. I de två utställningar som här förs samman skulle man kunna söka en minsta gemensamma nämnare i intresset för måleriets processer.

Rickard Sollman på Galleri Flach Thulin lyfter fram processen att måla, än som en översinnlig meditation, än som en mental golgatavandring. Rickard Sollman har skapat små klagomurar i miniformat, minutiöst hopfogade bitar som täckts med gips och målats vita. Seriens fjorton stationer anspelar på de scener som brukar användas för att i konsten beskriva Jesus sista tid i livet. Man kan inför varje ”station” fåfängt söka efter meningsskapande avvikelser i det regelbundet lagda mönstret.
     Sollman arbetar sig målmedvetet och systematiskt in mot en nollpunkt där målet eller ändamålet slutligen upplöses. Kvar blir endast spåren efter resan. Och en förundran över nuets stilla och meningsfulla magi. I diptyken av ett skiffertak är varje bricka lika betydelsefull, men handen och den intensifierade eller sviktande koncentrationen har tillfogat ytterst små variationer. Med bävan anar jag att varje diffuserad skugga skapats med små streck av mårdhårspensel. Som betraktare skäms man över att inte ge sig hän och upplevelsemässigt återskapa tiden som Sollman med sitt ”offer” uppmuntrar oss att göra. Det är säkert värt mödan.

Brittiskan GL Brierley (f. 1962) på Natalia Goldin Gallery presenteras som målaren som ägnat de senaste åren åt att ”avprogrammera” sig som figurativ målare och istället söka sig mot en mer oartikulerad värld av formationer och håligheter. Världen blir en evighetsutvecklande gräns, som likt fraktalen återuppstår i ständigt nya skepnader på samma tema. Hon ger mig ytterligare ett gott exempel på hur omöjligt det är att lämna figurationen när mottagaren aldrig kan frigöra sig från lusten att tolka. Hennes experimenterande med materialets egenskaper för tanken till kemigram eller grafik, där vätskor fås att reagera mot ett underlag. Sagokänslan som dessa trollska mikrolandskap på cellnivå framkallar uppvägs av målarens beräknande och lurpassande känsla för stimulerande kompositioner. Utbuktningar och håligheter är en tillräckligt uttömmande distinktion för att väcka tanken till liv om skapelse och död, evighetssångens regelbundna in- och utandning och pumpande kön mot kön.

Stockholm 2008-11-20 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Fourteenth station", 21 x 29,7 cm cm, 2007
© Rickard Sollman


"Snotboy", 137 x 111 cm, 2008 © GL Brierleys

   
Flach+Thulin| Natalia Goldin Gallery |Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com