www.omkonst.com:
Längtan efter det ickesedda
Peter Köhler, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, 8/1 - 8/2 2009
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

Peter Köhlers utställning har undertiteln "Voyage to the End of the Universe", vilket också är namnet på en kultförklarad Sci-Fi-film av Jindřich Polák (1963). Valet av titel tycks till en början svårbegripligt men får ett förklarande ljus när ögonen väl vant sig vid den höga koloriten och den myllrande rekvisitan. Inom science fiction framstår det outtalade och ickesedda som det mest intressanta; det endast antydda skapar en förväntan inför det bortomverkliga, något som hela genren bygger på.

Inte heller i Peter Köhlers målningar är det det påtagligt uppenbara som fulländar bilden utan det som skyms eller saknas. Den grad av abstraktion han ger formerna får blicken att studsa mot skepnader med "nästanlikhet". Trollkarlen med lyft spö framstår som en kusin till Frihetsgudinnan och människorna på marken intar massans anomymitet, trots spräckligheten och de individuella variationerna.
      I nästa målning svävar krumelurerna i luften som dansande människolöv, även här med mönsterlik massverkan som skydd. Men på riktigt nära håll framstår dessa Michaux-myllrande skepnader som intrikata och välbalanserade minivärldar. De pastellfärgade figurerna bär sin specifika vikt som en mantel, påvisande att färgen gult tycks lättare än luft.

Att låta det låga befrukta det höga är ett väl beprövat koncept inom konsten, ett koncept som verkar outslitligt och som i detta fall skänker Köhler friheten att låta Sci-Fi, cartoons och fantasy sammansmälta med ett färgstiliserat figurmåleri med tydliga kopplingar till amerikansk abstract painting av femtio- och sextiotalskaraktär.

Stockholm 2009-01-13 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Blue Wizard", akryl på duk, 131x160cm, 2008 © Peter Köhler


"Glimmer", akryl på duk, 141x199cm, 2008 © Peter Köhler

   
Galleri Magnus Karlsson | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com