www.omkonst.com:
Smittande självförtroende
Kungl. Konsthögskolans vårutställning, Konstakademien, Stockholm
28/5 – 14/6 2009
Text: Susanna Slöör

© Åsa Ersmark

© Maria Sewerin

Årets upplaga av vårutställningen gör mig uppriktigt glad. Nu har femmorna hittat formen och vågar ta för sig av de krävande rummen, utan att inkräkta på varandras verk. Treorna på plan fyra har rumsmässigt en tacksammare uppgift och lyckas även i år att skapa en intressant samlingsutställning.
    Bitvis står konsthögskolans elevutställning stadigt på egna ben och konkurrerar väl med exempelvis ”Rumstering” på Bonniers Konsthall. Nu börjar det märkas att de blivande konstnärerna skolas, utställningstekniskt och dramaturgiskt, i samarbete med varandra, handledare och kuratorer. Årets avgångsklass håller trots spridningen mellan olika uttryck en jämn och hög nivå. Det gemensamma självförtroendet avspeglas i utställningen. Jag uppskattar särskilt lösningarna i Galleri Väst och Galleri Öst, där videoverken och installationerna fungerar väl tillsammans. En eloge för att inget av verken gör anspråk på alltför mycket enskild uppmärksamhet tidsmässigt.

© Sara-Vide Ericson.

© Kristofer Wigren

Hampus Johannesson har i Galleri Väst byggt en svart box för sitt märkliga videoverk ”Facial Deathmatch”, och behåller effektivt greppet om betraktaren under den sju minuter långa visningen. Pluspoäng för skjutdörren med handtag som effektivt stänger ute ljus, utan att man famlande trasslar in sig i något tungt tygförhänge som vanligen är fallet. Intresset för att genomarbeta minsta detalj genomsyrar även videon med den innehållsmässiga blinkningen till surrealisteposet ”Den andalusiska hunden”.

© Corinne Ericson

© Elin Johansson

I salarna tar främst skulptörer, målare och installatörer hand om utrymmet. Corinne Eriksons skulpturala verk i järn, en stram labyrintiskt svindlande kub, kommer väl till sin rätt i en av sidosalarna och skapar balans mellan målarnas, Susanna Serander och Sara-Vide Ericson, var för sig uppskruvade färgackord. Rummet härbärgerar även Elin Johanssons backanaliska gästabudsbord. Även i den svåra mittsalen ger Sofia Bäcklunds skulptur/installation stadga åt rummet. Motsvarande uppgift i den andra sidosalen bärs av Malin Holmbergs rumsintegrerade målning i samarbete med Mattias Karlssons objekt i trä. Tove Kjellmarks mekaniska leksaksskulptur tar ensam Tengbomhallen i anspråk.

© David Åberg

© Tove Kjellmark

I Galleri Öst samspelar Caspar Forsbergs stereovideoupptagning under vatten fint med Tomas Forsbergs simmare som flyter vidare från skärm till skärm. Åsa Ersmarks stillsamma videoverk i bakgrunden spelar ögat ett spratt och låter det intima gå över i det monumentala.
    Något som bidrar till att årets upplaga av vårutställningen fungerar så bra är att man som besökare ges en harmonisk helhetsupplevelse både vad gäller tempo och variation. En annan utslagsgivande detalj är säkert avsaknaden av anspråksfulla ljudverk som ofta stör omgivningen. Både femmornas och treornas utställningar bjuder tydligt in och slösar inte med åskådarnas intresse och tid i onödan.

© Disa Rytt

© Lucas Rahn


Treorna på plan
fyra verkar tillsammans minst lika lovande som fjolårets treor. Även här gläds man åt mångfalden av uttryck och omsorgen om detaljerna där ingen möda verkar sparas. Här finns målare som inte skäms för att intressera sig för att utforska mediets mer lågmälda karaktär. Drivna objektmakare och installatörer tar sig an rummen med kraft. Särskilt lyckad är integrering av verk i den långsmala ateljén med väggar målade i mörkt brunt. Här skapas ett effektivt och suggestivt samspel mellan exempelvis Nadine Byrnes schaman, Dit-Cillins väggsköldar och Magnus Dahls malström.
    Hoppas nu att den här goda utvecklingen håller i sig. Det vore trist om vårens konstskoleskandaler fortsättningsvis skulle hämma konststudenternas smittande arbetsglädje och självförtroende. För annars verkar det nu äntligen som om den stigmatiserande polariseringen mellan olika konstnärliga uttryck och medier förlorat greppet om dagens blivande konstnärer.

Stockholm 2009-05-30 © Susanna Slöör

Konsthögskolan | Omkonsts startsida


Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text