www.omkonst.com:
Minnet av en barndom
Dan Almqvist, Galleri PS, Göteborg, 9/10 – 24/10 2010
Text: Yngve Brothén

skriv ut denna text
"Karolin" © Dan Almqvist "Tyngden" © Dan Almqvist

Dan Almqvist håller på att muta in en bildvärld där barnet, eller kanske snarare minnet av barndomen, är högst närvarande.
     Till detta berättande läggs ett noggrant och omsorgsfullt förhållningssätt till färgen som ofta verkar i en koloristisk gråskala upp mot ett pastellregister.

Hans stora intresse och kamp för att få in ett ljus i målningarna, bortom det naturalistiska, visar sig i nedskrapningar och lager på lager av färg.
     De olika symboler och bildfragment som finns med i nästan varje bild är nog mer att betrakta som signaler än som just symboler. De dyker upp i bilderna utan egentlig logik, lägger sig på målningens yta och så att säga kortsluter det litterära innehållet i den underliggande målningen.

Ofta fungerar det och ett poetiskt ”glapp” uppstår. Ibland upplevs dock effekten av detta förfarande som rebusartat och svårtolkat. Och i en målning som ”Nyår”, som i sig är en tillräckligt komplex bild i sitt beskrivande av barndomens ångest och ensamhet, blir Falcons logga ett tillägg som i sammanhanget känns överflödigt.

Göteborg 2010-10-19 © Yngve Brothén


 


 

 

 


"Nyår" © Dan Almqvist


"Helingham dell" © Dan Almqvist


Galleri PS, Göteborg |Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com