www.omkonst.com:
Flykten ur en historia
Escape, Lunds konsthall
, Mårtenstorget 3, Lund, 29/1 - 27/2 2011
Text: Martin Hägg

skriv ut denna text
© Majd Abdel Hamid
© Thale Vangen © Karen Gimle
(Bilderna är beskurna)

Begreppet escape, flykt, torde vara ett av samtida medias favoritbegrepp. Lättapplicerat på ”vardagliga” företeelser som krig, miljöförstöring, naturkatastrofer eller för den delen psykisk ohälsa. En utställning på temat escape torde trigga igång inte minst olika slag av eländesskildringar.

Utställningen på Lunds konsthall har också gett upphov till en del bidrag med ett brutalt anslag. Till exempel Majd Abdel Hamids lilla moské som får det att rysa i kroppen. Moskén har till sin helhet byggts upp av små vita piller, en variant av det klassiska temat form visavi innehåll, symbolen för ett palestinskt samhälle som verkar stå och falla med dess förmåga att lindra ångest och depression.
     Karen Gimles svartvita filmbilder från krigets Irak är en annan av utställningens toppar. Hur öppna dörrar hon än slår in med sitt USA-kritiska anslag blir konstnärens oklippta och, som det verkar, evigt rullande filmsekvens från Irakkriget en plågsam påminnelse om den oinskränkta maktens förmåga att urlaka varje uns av förnuft och mänsklighet. Beslut om liv och död blir till en vardagssyssla.

Utställningen Escape utgörs av ett brett upplagt samarbete mellan Malmö konsthögskola och konsthögskolorna i Braunschweig, Lissabon och Ramallah och är ytterligare ett exempel på Lunds konsthalls många och på flera sätt viktiga projekt med unga konststuderande. Aningen fantasilöst är det då att konsthallen, i katalogtexten, söker koppla ”escape” till stereotypa, mediala, nationella särdrag.


 


 

 

 

Bara för att Tyskland haft en historia av både nazistiskt och kommunistiskt betingad flykt behöver inte dagens unga tyska konsthögskoleelever ta avstamp i just detta bara för att köttbenet formuleras ”escape”. Och det gör de ju inte heller, visar det sig, lika lite som Malmö konsthögskolas elever framför allt har en inre eskapism att erbjuda bara för att skåningarna, i alla fall under flera hundra års tid, sluppit fly man ur huse.
      Utställningen är mer intelligent än så. I en globaliserad värld är det antagligen mer fruktbart att snäva in på en generationsbetingad gemenskap än på tankemönster begränsade av geografi och historia.

Kanske är Nina Jensens dogmaartade film av små ettrigt springande småfåglar i gräset det tydligaste exemplet på ett helt igenom universellt språk, en prosaiskt betingad flykt, lika privat som allmängiltig.

Lund 2011-02-02 © Martin Hägg

© Maiken Stene © Lydia Paasche

Lunds konsthall | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com