www.omkonst.com:
En kultur på väg att upplösas
Björn Krestesen, Edsviks Konsthall, Sollentuna, 1/10 – 23/10 2011

Text: Jan Manker

skriv ut denna text
"Jag minns Lajka" "Hund i konstruktion" "Tredje stycket" "Andra stycket"

Den ryske konstnären Chaim Soutine (1893-1943, verksam i frankrike) är bland annat känd för en svit stilleben med råa och grova köttstycken. Där frossade han i köttet som motiv, vilket kan fylla betraktaren med både vällust och avsky.
     Hans köttstycken står dock helt isolerade medan Björn Krestesens är insatta i ett sammanhang där det tydligt framgår hur djur är utsatta för övergrepp av oss människor. Djuren är fjättrade, utlämnade eller slaktade för att fylla våra magar, eller utsatta för medicinska eller vetenskapliga experiment. I verken ”Jag minns Laika” och ”Hund i konstruktion” är det människans bästa vän som är den drabbade.

Människan ses som skapelsens krona och hon tar sig självpåtagna rättigheter. I målningarna ”Andra stycket” och ”Tredje stycket” är köttstyckena upphängda mot en bakgrund som vittnar om förfall och förgänglighet, rester av en kultur som är på väg att upplösas. I ”Rituell skål” ligger puttrande kött och väntar på att tillfredsställa gommens frosserier. Detta något dystra scenario präglar en del av Björn Krestesens måleri och utförs med kraftfull och påträngande kolorit.
     Lättheten och i viss mån humorn dyker upp i en rad skissartade akvareller, bland annat i serien ”Sumo” där han skildrar den japanska kampsporten. Här handlar det inte om att krossa motståndaren utan bara att få honom ur balans. De tunga kropparna är viga och snabba och matcherna varar sällan mer än en minut. Kombattanterna uppträder med värdighet och visar varandra respekt, ett perspektiv som ofta saknas i vår relation till våra medmänniskor, miljöer och kulturer.


 


 

 

 

Utan att vara övertydlig andas utställningen ett miljö- och kulturengagemang. Där finns också ett drag av ”meménto mori” (minns att du är dödlig) i Björn Krestesens måleri. Vattnet och naturen håller på att ta över i målningen ”Tiden”, och i installationen ”Arvet” ser vi ett övergivet och härjat festbord mot en fond med en gestalt i en miljö som får mig att associera till ett kolonialt välde i en främmande kultur.

I den andra flygeln på Edsviks Konsthall visas måleri av Odd Nerdrum, en utställning som jag har svårt att kommentera. Trots Nerdrums intressanta måleriska kvaliteter blir det för mig obegripligt med denna fokusering på det egna jaget. Något sådant navelskådande finns inte i Björn Krestesens konstnärskap. 

Stockholm 2011-10-12 © Jan Manker

"Sumo" "Arvet"
Foto Jan Manker © Björn Krestesen

Edsvik Konsthall, Sollentuna | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com