www.omkonst.com:
Att väcka den bild som sover
Fredrik Hofwander, Stene Projects, Brunnsgatan 21B, Stockholm, 25/5 - 16/6 2012

Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Lament For A Lost World...", 2012, 90x130 cm, grafit på papper
© Fredrik Hofwander
"Memory Boy", 2012, 103x103 cm, grafit på papper
© Fredrik Hofwander

I Peter Sagers fullmatade antologi "Neue Formen des Realismus" från 1973 radas konstnärsnamnen upp: Don Eddy, Ralph Goings, Philip Pearlstein, Chuck Close, Gerhard Richter med flera. Det var fotorealismens höjdpunkt, dess peak. En tid fylld av misstro mot det "känsloförmedlande måleriet". En tid då det mödosamma arbetet med att kopiera fotografiets alla egenheter (det platta perspektivet, det tillfälliga skuggspelet, den skenbara verklighetsbeskrivningen) upptog all tid för vissa delar av konstnärsavantgardet.
     Fyrtio år senare är cirkeln sluten, vi är tillbaka på ruta ett. Samma distanserade estetik, samma oreflekterande förhållningssätt till bild kontra avbild, samma applådåskor från penningsugna gallerister och från en bildspråkligt otränad publik.

Så kan en fotokopierande konstnär som Fredrik Hofwander tillföra något som inte redan gjorts för fyrtio år sedan? Kanske. Men han brottas med samma problematik: plattheten, den oklara gestaltningen, det oreflekterande språket. Men det kanske allra mest problematiska är bristen på berättarteknisk emfas. Precis som hos många av fotorealisterna på sextio- och sjuttiotalen hotar en existentiell indifferens att smyga sig in, en likgiltighet helt enkelt.
      Följaktligen fungerar språket bäst när Hofwander tydligt markerar bildens autonomi i förhållande till avbildandets teknik (hantverket), som exempelvis i "Memory Boy". Och även i den svårreproducerade "A Stable Reference" (som föreställer en grottöppning med en liten pojke i bildens mitt) söker sig Hofwander bortanför fotografiets tillfällighetsstyrda rumsbeskrivningar.


 


 

 

 

Fredrik Hofwanders stora fotorealistiska teckningar tar en avsevärd tid att utföra och på den aktuella utställningen visas av naturliga skäl bara fem. Men att proklamera detta som "Slow Art", vilket man för några år sedan försökte göra på Dagens Nyheters kultursida, är bara okunnigt. Om tidsaspekten skulle vara avgörande för konstens epitet skulle säkert nittiofem procent av konsthistorien förklaras för "Slow". Nej, det bestående i Hofwanders verk har inget med tid att göra, varken bildens imaginära eller hantverkets faktiska. Det handlar mer om viljan att markera en tydlig dramaturgi. Det är där som ett par av hans verk så markant sticker ut från de övriga.

Stockholm 2012-05-30 © Leif Mattsson


Detaljutsnitt från "Two States", 2011, 105x145 cm,
grafit på papper © Fredrik Hofwander


Stene Projects, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com