www.omkonst.com:
Äta eller ätas – i evig cirkelrörelse
Bruce Nauman, Göteborgs konstmuseum, 2/3 – 1/7 2013

Text: Berit Jonsvik

skriv ut denna text
”Anthro/Socio" © Bruce Nauman

Nio snurrande huvuden skriker ut orden i ett fåfängt försök att överrösta varandra. Det är operasångaren Rinde Eckerts huvud, som roterar kring sin egen axel i nio upplagor. Ibland upp och ned, ibland rättvänt, samtidigt som hans röst i ett överlagrat soundtrack bygger upp en ljudmatta som nästan är svår att forcera rent fysiskt.
     Från alla håll i rummet hörs rösterna. Är det mänsklighetens eviga och ofrånkomliga kretsgång innanför de ramar som naturen ställer som Bruce Nauman försöker gestalta med detta öronbedövande videoverk? Ett slags ” äta eller ätas” i en evigt pågående cirkelrörelse. ”Anthro/Socio” är ett verk från 1992 och visades fösta gången på Documenta IX i Kassel.

Bruce Nauman är född 1941 i Indiana, USA och är en av de stora ikoniska konstnärerna internationellt och en pionjär på många områden. Förutom en utställning på Magasin 3 i Stockholm 1996, har han, något förvånande, inte visats i Sverige. Trots att han har varit representerad på Documenta 4,5,6 och 7, dvs ända från 1968. Göteborgs konstmuseum betonar att denna utställning inte har några retrospektiva anspråk, men att det finns verk från olika decennier och dessutom ett sent verk från 2011. Utställningen ger ändå en god bild av mångsidigheten i Bruce Naumans konstnärskap.

Två av Naumans neonverk är med på utställningen. ”Life and Death” från 1983 bygger på de motpoler som styr oss människor. En cirkel av neonrör innehåller orden Pleasure – Pain, Love – Hate, Life – Death. Orden lyser till en början ett och ett, för att sedan övergå till en helt tänd cirkel. Glädje och smärta, kärlek och hat, de motsatta känslor vi bär med oss från födelsen till döden.
     Neonverket ”Double Poke in the Eye II” från 1985 visar på människans latenta aggressivitet, där de mötande männens händer ömsom hälsar på varandra, ömsom sticker ut ögonen på varandra.

Dessa ordlekar eller detta undersökande av ord med deras underliggande betydelser finns också med i ett flertal grafiska verk. Äldre videoverk visas på plattskärmar, där Bruce Nauman arbetar med kroppen som konstnärligt material. Han kommenterar och undersöker människans villkor med alla dess möjligheter och begränsningar.

Göteborg 2013-03-06 © Berit Jonsvik (text och foto)


 


 

 

 


"Double Poke in the Eye" © Bruce Nauman


© Bruce Nauman


"Life and Death" © Bruce Nauman


"Beschriebene Kombinationen"
© Bruce Nauman


 

Göteborgs konstmuseum | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com