www.omkonst.com:
Organiska byggen i humanismens tecken
Mike + Doug Starn, Wetterling Gallery, Stockholm, 3/5 - 31/5 2013
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"jonjo", 2013, blandteknik på papper, 177x235cm
© Mike och Doug Starn
"Bbú Juju painting MV4", 2010-11, bambu, rep, 278x488cm
© Mike och Doug Starn

Det är närmast omöjligt att förhålla sig neutral till Mike och Doug Starns olika storskaliga konstprojekt. Ljusinstallationen på Färgfabriken 2004 var i sanning omtumlande och resulterade i Omkonsts första recension av de amerikanska tvillingbrödernas verk.
     Sedan dess har de bland annat producerat ett flertal enorma bambubyggen, bland annat vid Metropolitan Museum of Art, New York (2010) och Museo Marco Testaccio, Rom (2012) – det senare ett över fyrtio meter högt, organiskt format, bambutorn.

På den aktuella Stockholmsutställningen får man hålla tillgodo med mer småskaliga experiment av bamburör och klättringsrep. vilka kanske i högre grad fungerar som tekniskt/estetiska smakprov än som delar av mer komplexa installationer. Men de skapar ändå en viss förståelse för den organiskt sammanflätande byggtekniken, och har onekligen ett visuellt egenvärde. Exempelvis är "Bbú Juju painting MV4" fascinerande i sin kokongliknande uppbyggnad.

Merparten av presentationen på Wettering Gallery utgörs emellertid av nya fotografiska sviter där trädbilder fragmenterats och satts samman i ständigt nya konstellationer. Initialt kan kopplingen till bambuprojekten verka främmande då dessa fotografiska bilder är betydligt mer formellt experimentella (i ett slags retrotappning). Men det gemensamma finns där. Det finns att söka i det organiska, i det växande. Det är där bröderna Starn finner sin källa, sin tillhörighet, sin konstnärliga sfär.


 


 

 

 

Utgår man från den tesen så dyker omsorgen och de sympatiska tankegångarna upp i snart sagt varje bild, i varje objekt, i varje yta. Det är heller inte särskilt långsökt att låta bröderna Starns intresse för buddhismen spela en viss roll. Men det är på intet sätt någon religiös konst det är frågan om, snarare då en som ansluter till en humanistisk tankefåra.
     Som en intressant motpol till de höggradigt organiska objekten framstår den hårda dödsbilden "Convex Dead!" från 1991. Här är det en helt annan och mer kompromisslös estetik som råder. Här finns ett ursinne och en direkthet som senare fått stå tillbaka i brödernas verk. Men även här är det i grund och botten en ifrågasättande humanism som råder.

Stockholm 2013-05-07 © Leif Mattsson

"Bbú Juju V24"
bambu, rep © M + D Starn
"Convex Dead!", blandteknik,1991

Wetterling Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com