www.omkonst.com:
Att förädla sin form
Petter Zennström, "Krigare m.m.", Lars Bohman Gallery, Stockholm, 28/9 - 31/10 2013

Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
© Petter Zennström © Petter Zennström © Petter Zennström

"Krigare m.m." är titeln på Petter Zennströms nya utställning, och visst går det att läsa in en grad av visuell aggression i målningarna – en staccattoliknande mönsterverkan som i överförd form mycket väl skulle kunna läsas som kulsprutesalvor. Men nu är inte inspirationen hämtad från modern krigföring utan från voodoo-artefakter från Haiti, tidigare utställda på Etnografiska museet i Stockholm.

Petter Zennströms politiskt rannsakande grafiska verk från sent 1970-tal är numera ett slags klassiska ikoner. På den aktuella utställningen återfinns två sentida, svart-vita systermålningar som kan sägas ta vid där sjuttiotalsverken lämnade över. De är avsevärt större och har samma oresonliga kraft och formmässiga aggressivitiet, men de saknar de hädiska textfragmenten som ofta fanns med i de tidigare verken. Inte desto mindre hänger anklagelsen i luften – som ett eko från "Dödens Nyheter".

Huvudsakligen är det dock krigarmålningarna, i många fall presenterade som serier, som visas på den aktuella utställningen. De är ornamentalt komplexa – som oftast när det gäller Zennströms verk. Här finns en återkommande, svagt antydd, korsformad struktur. Och ett slags överlagrad och skiktad mönsterkaraktär som ibland har rent textila kvaliteter. Färgernas distinkta och inbördes snarast antagonistiska spel (gult, rött, svart) bidrar också till den inslutna, syntetiska uttrycket. Det här är inte verklighet sedd genom ett temperament; det här är koncentratet av ett temperament som bryr sig föga om den eventuella likheten med yttervärlden.

Men, frågar kanske vän av ordning, vad är det då som är nytt på denna utställning? Har inte Petter Zennström använt sig av denna måleriska estetik i trettio år eller mer? Har han inte gång efter annan visat att han är lik sig själv? Jo, kanske är det så. Men möjligen skall vi hantera det romantiska arvet aningen varsamt ändå, det arv som innefattar myten om det nyskapande geniet som rastlöst förkastar allt och ständigt söker sig till nya domäner. En del gräver där de står, andra förädlar – Petter Zennström gör bådadera.    

Stockholm 2013-10-12 © Leif Mattsson


 


 

 

 


© Petter Zennström


© Petter Zennström


Lars Bohman Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com