www.omkonst.com:
Vägvisare till överjorden
Peter Köhler, "To an Unknown Descendant", Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, 8/10 – 8/11 2015
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"As Above, So Below", 2015, akryl, vinyl på duk, 160x200 cm
© Peter Köhler
"Heads", 2015, akryl, vinyl på duk, 118,5x129,5 cm
© Peter Köhler

Inför Peter Köhlers myllrande bilder kan associationerna leda till flimrande stjärnhimlar eller fjärran galaxer. Ett kluster av "människospillror" fyller dukarna i en asymmetri som styrs av någon form av övergripande, ordnad struktur – lite som i flyttfåglars böljande vågmönster.
     Färgackorden har för Köhler med tiden gått mot en större variationsrikedom, men också mot en mer adekvat entydighet i de enskilda fallen. Ta bara målningen "Heads", till exempel, där den torra vinylfärgen skapat en duokromatisk bildväv med hjälp av en närmast Michaux-liknande angreppsmetod. Men här rör det sig inte om några abstrakta fläckar framkallade av automatiskt "rus", utan om hundratals små och relativt detaljrika porträtt.


"Glorious Company", 2015, akryl, vinyl på duk, 99,5x180,5 cm © Peter Köhler

Den sammanfattande tanken står på en komparativ värdegrund: Peter Köhlers drivenhet och briljans inom tecknandet är så mycket mer kompetent än mycket av det slaviskt utförda fotokopierandet vi ser i samtidskonsten idag. I galleriets inre rum visas tuschteckningar och småmålningar på papper som är mycket övertygande i all sin mångfald och linjemässiga komplexitet. Myllret, igenkännbart från de större akrylmålningarna, återkommer även här, men infallen är så mycket råare, mer otyglade och bångstyriga. Samtidigt tillåts ackorden löpa iväg, ibland närmande sig serieteckningens domäner, ibland i riktning mot en mer naivistisk färgtradition (X:et, Göransson).

De krökta perspektiven och rummens spatiala upplösning leder associationerna vidare – kanske till expressionistisk scenografi eller till drömmens inkonsekventa arkitektur, formad med hjälp av den upplösta logikens planritningar.
     I den ett par meter långa "vikboken" "Shifting Contexts" finns några avdelningar som stämningsmässigt skulle ha kunnat inspirerats av Strindbergs Ett Drömspel, medan andra kunde vara interiörer från någon Clint Eastwood-film med cowboytema. Här visar Peter Köhler prov på en infallsrikedom och en associativ spännvidd av avsevärda mått.

Stockholm 2015-10-28 © Leif Mattsson


 


 

 

 

Detalj ur "Shifting Context", 2015, tusch, vinyl på papper © Peter Köhler


Utan titel, 2013-15, tusch på papper
© Peter Köhler


Utan titel, 2013-15, tusch på papper
© Peter Köhler


Utan titel, 2013-15, tusch på papper
© Peter Köhler


Galleri Magnus Karlsson, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com