www.omkonst.com:
Öppet brev från Kungliga konsthögskolans elevkår
Utbildningen används som slagträ i ett kulturpolitiskt spel

skriv ut denna text

Pressmeddelande 2016-02-12, CLUB MEJAN, Kungliga Konsthögskolan

Kungliga konsthögskolans elever upplever att deras utbildning används som ett slagträ i ett kulturpolitiskt spel som utspelas i en medial debatt där deras röst inte kommer till tals. Därför väljer de nu att gå ut i ett öppet brev.

Vi som studenter vid Kungl. Konsthögskolan vill inte att vår utbildning ska användas som slagträ i ett kulturpolitiskt spel. Vår önskan att förnya riktningen och utformningen av vår utbildning har mött motstånd hos konservativa krafter, dels inifrån skolan, men framförallt utifrån. Det är inte första gången som röster från en äldre generation höjs i motstånd mot unga konstnärers utbildningsvisioner.

Vi ser den debatt som nu utspelas i medierna som en förlängning av diskussionen som initierades av Konstakademien förra våren, där utomstående aktörer med egna agendor för en diskussion över våra huvuden gällande vår situation och utbildning. Inför valet av ny rektor för två år sedan arbetade en demokratiskt vald rekryteringsgrupp med representanter från hela skolan fram en tydlig rekryteringsprofil. Marta Kuzmas bakgrund och vision om en skola med internationell profil och interrelationellt fokus stämde bra överens med önskemålen och gjorde att hon valdes till ny rektor av en stor majoritet av studenterna (70 mot 1). Hennes avgång ska inte bli en rörelse bakåt. Vi står fast vid våra visioner om en internationell och progressiv miljö på Kungl. Konsthögskolan. 

Innan jul skickades en anonym skrivelse om rådande arbetsförhållanden, undertecknad ”Stora delar av Konsthögskolans personal”, till utbildningsmyndigheten, medier och andra konsthögskolor runt om I Europa. Vi vill påpeka att den anonyma skrivelsen inte är studenternas röst. Signeringen ”Stora delar av Konsthögskolans personal” har skapat osäkerhet i studentgruppen. De interna konflikterna mellan ledning och olika personalgrupper är komplex och försvåras ytterligare av den snåriga informella maktstruktur som råder både inom och utanför skolan. Vi ser allvarligt på kritiken som framförs mot skolans arbetsmiljö men tror inte att en debatt i medierna är en konstruktiv plattform för just den diskussionen. I tidningarna har vår skola beskrivits som ”tystnadens boning” med kontrastlösa bilder på tomma lokaler, fotograferade en kväll i januari. En missvisande bild som vi inte känner igen från vår aktiva skolmiljö. 

Vi hoppas nu hitta en rektor med kapacitet att fortsätta förändra och utveckla den konstnärliga utbildningen och samtidigt skapa ett bra arbetsklimat och en demokratisk, transparent organisation. 

Så ”vad är det egentligen som har hänt i de fina lokalerna på Skeppsholmen?” 
Den 25-27 februari arrangeras årets Rundgång, en utveckling av tidigare års öppna ateljéer på Kungliga Konsthögskolan – och ni är alla välkomna. 
Den ”dysfunktionella familjen” bjuder in till ”tystnadens boning” för att uppleva vårt ”skräckvälde” ”utan kunskap om den nationella traditionen”. 

Club Mejan 
Kungliga Konsthögskolans studentkår

Publicerat i Omkonst, Stockholm 2016-02-13


 


 

 

 

 

 


Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com