www.omkonst.com:
Björkholmen Gallery i nya lokaler
1, en samlingsutställning – Björkholmen Gallery, Stockholm, 9/9 - 7/10 2017
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
© Jenny Källman, Anders Widoff, Patrik Karlström

De anrika lokalerna i Konstakademiens hus, där Galleri Riis senast hade sin verksamhet, har i och med hösten 2017 fått en ny hyresgäst. Det är Björkholmen Gallery som för galleritraditionen vidare. En viss omdisposition av de stora utställningsytorna har genomförts. En öppning till vänster vid entrén har (åter) tillkommit, och en ny väggavskiljare har monterats i det högra, tidigare mer långsmala, rummet. Det sistnämnda gör de totala exponeringsytorna något mindre än när Galleri Riis var verksamt här.
   De sammanlagt mycket stora lokalerna delas, som vid tidigare galleriverksamhet, med andra aktörer. Denna gång är det PR-byrån Part Projects samt stockholmmodern (med design som huvudinriktning), som tjänar som samarbetspartners.

© Lukas Göthman, Daniel Jensen, Hans Isaksson

Björkholmen Gallery lämnar en för galleriverksamhet alltmer perifer adress på Östermalm för en betydligt mer central placering på Rödbodtorget/Fredsgatan. Förutom Konstakademien finns där även Galleri Olsson och Galleri Magnus Karlsson som draghjälp om den ambulerande konstpubliken. Att sluta sig samman har inte minst galleriklustret vid Hudiksvallsgatan visat fördelarna med.

Galleriets introduktion i de nya lokalerna sker genom en samlingsutställning där ett flertal av galleriets konstnärer deltar. Den samlande titeln är 1, men jag utgår ifrån att Björkholmen Gallery inte startar om från ruta ett utan fortsätter sin utställningsverksamhet i samma ambitiösa anda som på den förra adressen.
     Omkonst har haft anledning att återkommande uppmärksamma flera av galleriets tidigare utställare. Marcus Eek, Daniel Jensen, Elisabeth Westerlund och Tomas Elovsson är några av de konstnärer som särskilt väckt intresset. Med nytillkomna aktörer som Erik Öberg samt mer etablerade sådana som Jenny Källman, Maria Boij och Anders Widoff finns det all anledning att hålla sig uppdaterad om galleriets kommande verksamhet.

Stockholm 2017-09-22 © Leif Mattsson

Deltagande konstnärer: Maria Boij, Thomas Elovsson, Lukas Göthman, Hans Isaksson, Daniel Jensen, Patrik Karlström, Jenny Källman, Elisabeth Westerlund, Anders Widoff, Erik Öberg


 


 

 

 


© Maria Boij


© Erik Öberg

 


Björkholmen Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com