www.omkonst.com:
En plats – ett ögonblick
Jim Berggren, Iakttagelser - Galleri Uddenberg, Göteborg, 8/9 - 23/9 2018
Text: Berit Jonsvik

skriv ut denna text
Tågresa Gbg-Dresden Juni 2013
© Jim Berggren

Mörterud Dalsland, 2018 © Jim Berggren
(Klicka på bilden för högre upplösning)

Att som konstnär se och iaktta har alltid varit en förutsättning för bildskapande. Hur konstnären omsätter det registrerade har naturligtvis skilt sig under olika århundraden. När friluftsmåleriet uppstod på 1800-talet upplevdes det som en revolution. Konstnärerna tog sig ut från de instängda ateljéerna och ville uppleva hur ljuset förändrades över tid på en och samma plats. Just ljuset och dess skiftningar blev centrala i bilden.

När nu Jim Berggren återuppväcker plein air-måleriet eller friluftsmåleriet i sin utställning på Galleri Uddenberg är det i ett ganska anspråkslöst format. Små akvareller från skilda platser i världen, där han vistats kortare eller längre perioder. Vid första ögonkastet nästan kubistiska, abstrakta och impressionistiska skildringar av en plats, där konstnären suttit tillräckligt länge för att kunna se ljuset och atmosfären förändras. Han har kunnat se den lilla raden av moln ovan Östersjön passera förbi och registrera hur vattenytan skiftar till grönt i molnens skugga. Tidens närvaro är kännbar.

Vrångsholmen Juli 2018 © Jim Berggren (Klicka på bilden för högre upplösning)

Berggren slår fast att akvarellmåleriet pågår ute. Han har en fältmässig akutväska i ständig beredskap, klar att ta med på kortare eller längre resor. Med denna akutväska slår han sig ned på en plats och iakttar. ”Akvarellerna och de små tidskrävande trägravyrerna bottnar i ett öppet, närvarande och granskande sätt att se på och delta i världen.” Det resulterar i små poetiska landskapsstycken. Porträtt av platser och av stundens ljusförhållande. Kanske inte lika revolutionerande idag, men djupt personligt och glädjefyllt. Han förlitar sig inte på några lättköpta akvarellfinter utan koncentrerar sig mer på ett redovisande av synintryck. Hur ljuset faller över Östersjöns vattenyta vid Muhu i Estland eller Elbes svarta vattenspeglingar vid Loschwitz Dresden.
     Kanske är det så idag att man ofta saknar just detta personliga och okomplicerade förhållningssätt. Jim Berggren arbetar i en impressionistisk tradition och närmar sig omvärlden med en direkthet, som bara uppstår på en specifik plats i ljuset av ett kort ögonblick.

Göteborg 2018-09-12 © Berit Jonsvik


 


 

 

 


Mörterud Dalsland, 2018 © Jim Berggren


Jim Berggrens akutväska. Foto: Berit Jonsvik


Nömmkülla, Muhu, Estland Aug 2018
© Jim Berggren

 

Foto: Jim Berggren där inget annat anges


Galleri Uddenberg, Göteborg | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com