www.omkonst.com:
Hantverkets samspel med det konceptuella
Mats Bergquist, Vintersaga - Galleri Olsson, Stockholm, 25/8- 22/9 2018
Text: Silva Malmsten

skriv ut denna text
Utställningsvy: Vintersaga © Mats Bergquist

Florentinaren Arnolfo di Cambios berömda bronsstaty av Petrus i S:t Peterskyrkan har märkbart nednötta fötter, resultatet av miljontals beröringar och kyssar. Inom den katolska tron ses 1200-talsstatyn som helig. Att vidröra dess fötter anses turbringande. Sakta förändras statyn. En tydlig fördjupning har synliggjorts genom mänsklig handling.
     Det finns en indirekt koppling mellan Petrus nednötta fötter och Mats Bergquists tredje utställning på Galleri Olsson. Konstnären knyter an till en djupare andlig tradition, där fascinationen för ikoner är påtaglig.

Utställningsvy: Vintersaga © Mats Bergquist

Delvis består utställningen Vintersaga av små rektangulära vitmålade trästycken, där konstruktionen är densamma som de äldsta ikonmålningarna från 400-talet. I det vita har Bergquist slipat ner fördjupningar i träet i den annars blanka och monokroma ytan. Skuggor bildas och fördjupningarna kan tydas som spår av beröring eller avtryck av mänsklig påverkan.
     Konstverken ger på så vis betraktaren ett inre drömutrymme genom en fixering vid den sobert välvda ytans förfining. De mindre objektmålningarna inbjuder till en plastisk rumslighet och intimitet.
     Språket hos de större objektmålningarna är delvis annorlunda och intar rummet mer som arkitekturelement. De tunga blocken skiftar subtilt i färg med små variationer i ljus pastell. Bakom det tillsynes enkla ligger en krävande teknik, där hantverket samspelar med det konceptuella. Här finns en ambition och en tyst förhoppning om att nå bortom det ovidkommande.

Det verk som griper tag mest hänger emellertid något undanskymt på galleriets kontor. Karbazol är en liten svart rektangel där man i vaxskiktets yta vagt kan ana en skuggvärld. Det är ett vackert och fåfängt försök att gripa det flyktiga. Ett kort ögonblick tror jag att det är mitt eget ansikte som reflekteras i ytan, innan det utplånas och det imaginära rummet tar över. Verket kontrasteras elegant av en uppförstorad så kallad rysk nyckel intryckt i sidan. Det abstrakta anslaget får, genom detta upproriska kil-tilltag, en högst konkret och närmast humoristisk kropp.

Stockholm 2018-09-12 © Silva Malmsten


 


 

 

 


Vintersaga I (turquoise clair), 2018, enkaustik på trä 125x100x5cm © Mats Bergquist
(Klicka på bilden för högre upplösning)


Vintersaga (bis) I , 2018, enkaustik på trä 37x30x5cm © Mats Bergquist
(Klicka på bilden för högre upplösning)

 

 


Galleri Olsson, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com