www.omkonst.se:
Ur universums olika vinklar
Peter Hagdahl, Enerig, massa, gravitation - Färgfabriken, Stockholm, 29/9 - 2/12 2018
Per Svensson, Alkemi - Det allseende ögat - Färgfabriken, Stockholm, 29/9 - 2/12 2018
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
© Per Svensson
(Klicka på bilden för högre upplösning)
© Peter Hagdahl
(Klicka på bilden för högre upplösning)
Färgfabrikens stora rum har delats av och två separata utställningar presenteras med olika titlar och teman. De korresponderar genom konstnärernas, Peter Hagdahls och Per Svenssons, intresse för kunskap och tecken, eller hur vetande och information infinner sig intuitivt och låter sig åkallas.

Peter Hagdahl presenterar här en utveckling av det projekt han visade tidigare i år på Konstnärshuset. På stora paneler av akrylglas samsas beskrivningar av verkligheter genom måleri, teckning och ritualiserade digitala projektioner. De två rumshöga skärmarna står vända mot varandra som då, men här glider verken sömlöst in i det omgivande rummets speciella arkitektur. De förenas genom fritt hängande och balanserat avvägda skulpturer.
     En vitmenad atomstruktur eller modell över massa balanseras av en vätskefylld plastdunk, en sten och en gastub hänger mittemellan och vid sidan av. Tvärsöver hänger en cirkel i glas som sakta suger upp det omgivande rummet och skapar en spricka mellan det direkt och indirekt synliga. Men att beskriva faktiskt vad som pågår i och mellan verken är en otillräcklig ingång. Det är snarare det som inte syns eller vecklar ut sig som hägrande sluter sig om Peter Hagdahls tankerum.

© Peter Hagdahl

Något liknande pågår i Per Svenssons mer retrospektivt verkande allkonstverk, som rymmer den bakre delen av det stora utställningsrummet. Här visas verken som olika stationer mediterande över den mänskliga tankens stoff och kunskapsmöjliga utsträckning. I fonden hänger en projektion, ett allseende öga, vars uppgift är att meddela att allt inte är möjligt att begära.
     Per Svenssons glödande intresse för alkemisternas poetiska förhållande till orsak och verkan, dess utomvärldsliga magi, genomsyrar verken. Talen och relationerna, tecknen och de numeriska förhållandena bygger upp och döljer vad de visar och tvingar den kunskapstörstande ut på eviga återupptäcktsresor.

© Per Svensson (Klicka på bilden för högre upplösning)

Färgfabrikens speciella inramning gör det svårt att hålla de två rummen i rummet åtskilda och se konstnärernas verk separerade var för sig. De resonerar nog främst med sig själva och möjligen även inför varandra och för oss som rör sig mellan de öppna och slutna hemligheterna. Ekvationer och slumpartade effekter kommunicerar mellan olika konstnärliga universum utan ett i förväg överenskommet språk. Begreppsliga reminiscenser hämtade från olika tankevärldar, ur etern mellan oss, formar blickarnas vägar i rummet, banar vägen.
     Digitalt programmerad nyhetsvärdering skickar jakande och nekande omdömen i Peter Hagdahls kartlagda encyklopedi utan löften. Per Svenssons kosmiska hydda bjuder in kaos som del av den universella ordningen. Den osynliga men ljudande materian härleder djupen, glömskan och de brustna överenskommelserna som de inre världarna vilar i. Varje ingående del sjunger som sirenerna om möjliga läsningar att söka.
     Utställningarna inbjuder således till varsin konceptuell utgrävning, men tillsammans skapas även ett visuellt väl verkande sammanhang.

Stockholm 2018-10-03 © Susanna Slöör


 


 

 

 


© Peter Hagdahl
(Klicka på bilden för högre upplösning)


© Peter Hagdahl


© Per Svensson


© Per Svensson


Färgfabriken, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com