www.omkonst.se:
Genomlysning och textil transparens
Anna Nordquist Andersson, Majlis Agbeck - Galleri Ping-Pong, Malmö, 25/8 – 15/9 2018
Text: Emelie Ånskog

skriv ut denna text
© Anna Nordquist Andersson
(Klicka på bilden för högre upplösning) ,
© Anna Nordquist Andersson
(Klicka på bilden för högre upplösning)
Ljus och transparens är viktigt för både Anna Nordquist Andersson och Majlis Agbeck. Anna Nordquist Anderssons ljusbord som släpper igenom tidskriftens utskurna text- och bildmaterial och det tunna tygets transparens hos Majlis Agbeck.
Anna Nordquist Andersson använder bilder som verktyg för att se. Att se och vara en medskapare, tränga in i tingen, tillägna sig, reflektera och kunna ta ställning. Att inse. När ens sinnen är öppna utvidgas bildrummet. Blicken sträcker sig längre och vidare.
     I verken Genomlysning använder konstnären utskurna delar från 1960- och 70-talens Life Magazine, som sedan har lagts på ljusbord och fotograferats av, så att det blir en genomlysning av materialet. Redaktionellt tidningsmaterial flyter ihop med reklam. Det blir fler bilder i en, något mer absurt och surrealistiskt träder fram ur grafiska former. Mänsklighetens, snudd på tragikomiska, förgänglighet. Bristen, saknaden och den närvarande frånvaron. Man ser mellan raderna. Undertexten lyser igenom.
     Jag tänker på Gunnel Vallquists dikt: ”Bortom bilderna / innanför blinda mörkret / träffar dig ljuset.”

Textere betyder sammanfoga på latin. Det är även namnet på Anna Nordquist Anderssons collage-serie där hon har tagit en textil utgångspunkt. Bilden av det textila och synen på det textila förändrades och förnyades genom kvinnliga konstnärer under 1960- och 70-talen. Traditionella gränser mellan konst och hantverk suddades ut. Det konstnärliga materialet blev en del av feministisk kritik och politik. Det kvinnohistoriska perspektivet är betydelsefullt och säger samtidigt mycket om samtiden och vår plats i den värld som omger oss. Genom dåtiden och återbesök i historien synliggörs vår egen tid.

Majlis Agbeck broderar tunna streck med broderigarn på batist och organza. Skira skissartade ömtåligheter i ljusa pastellnyanser och organiska former. I det tunna tygets vita yta spelar ljuset och transparensen en betydande roll.

Malmö 2018-09-05 © Emelie Ånskog


 


 

 

 

 

 

 

 


© Majlis Agbeck
(Klicka på bilden för högre upplösning)


Galleri Ping Pong, Malmö | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com