www.omkonst.se:
Vägvisare till det underbara
Ida Rödén, Liv i en sten – Jonas Falcks återskapade iakttagelser – Tegen2, Stockholm, 8/5–31/5, 2020
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

Installationsvy © Ida Rödén (Klicka på bilden för hög upplösning)

Redan i förordet till utställningskatalogen anslås tonen: "...unna dig att vilseledas" – som en konferenciers smekande inledningsord inför resan in i det hypnagoga tillståndet. Men Ida Rödén undviker konsekvent metaforernas distansering; hon återger historien om Jonas Falck utan alla "som om". I hennes skriftliga, muntliga och visuella presentation existerar verkligen 1700-talspersonen Falck – en förebild, en skugga, ett mentalt slukhål.
    I ett antal akvareller återskapar Rödén muterade djurformer, som hon lyckats härleda ur Falcks anteckningar. De mest omöjliga metamorfosa existenser uppstår, eller "nästan-sanningar" som hon själv uttrycker det. Men dessa svårbeskrivna livsformer är sedan länge utdöda, kvar finns Rödéns forskande tolkningsarbete i ett slags inverterad upplysningstjänst. Det sagolikt underbara gör rockad med den bevistyngda sanningen.

Life found in stones © Ida Rödén (Klicka på bilden för hög upplösning)

"Jag hade dragit norröver för att bjuda in tystnaden...". Så inleds Ida Rödéns skildring av hur uppenbarelsen Jonas Falck småningom kom till henne. Hon närmar sig det sakrosankta med varsamma steg, sökande i det yttre via ett lyhört inre. I ensamheten formas gestalter, stenarna får anletsdrag och tingen börjar tala. Situationen och känslorna som uppstår är möjligtvis lättförklarade ur tystnadens perspektiv, men inte desto mindre intressanta ur ett konstnärligt. Det är ur den djupa koncentrationens vacuum som Jonas Falck uppstår. Han skapar ryggrad och ger styrka åt det arbete som tidigare möjligtvis upplevdes som svävande eller sökande.

Så bygger Ida Rödén ett tempel kring en dröm, ett system av forskningslika texter, fossila lämningar och felande länkar. Hon bjuder in och det är i sanning fascinerande att "låta sig vilseledas". För utan barnets öppenhet inför sagans groteska blandformer är det omöjligt att uppleva skönheten i förställningen. Konsten bygger på denna förmåga. Så Ida Rödéns bastarder är lika verkliga som stenarna och vattnet, som bergen och träden. Och när hon beskriver meteoritnedslaget vid Kultsjön [sic] så är det bara att följa med i hennes Lewis Carroll-liknande undervärld – tillsammans med älgen, sidensvansen, vesslan och den tjugotvåprickiga nyckelpigan.

Stockholm 2020-05-20 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Brunbjörn © Ida Rödén


Installationsvy © Ida Rödén


Tjugotvåprickig nyckelpiga © Ida Rödén


Tegen2, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com