www.omkonst.se:
Din grav i mig
Rut Hillarp, Speglande dimma – Fullersta gård, Huddinge, 9/10 2021–16/1 2022
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
På djurö i maj med den falliska modern Penelope, 1985
© Rut Hillarp (Klicka på bilden för hög upplösning)
Collage utan titel, 1960-tal © Rut Hillarp
(Klicka på bilden för hög upplösning
)

Ett gigantiskt grottöga stirrar betraktaren till mötes. Stranden och vågskvalpet skiljer de osynliga orden. I Rut Hillarps bildpoesi skapas en blickarnas uppfordrande möten. På Fullersta gård visas poeten, författaren, filmmakaren och bildkonstnären Rut Hillarps arbeten under hösten. Hennes poesi ligger som en mumlande slinga i bakgrunden, oavsett om man känner den sedan tidigare, eller inte.

Ariman I variation, 1992 © Rut Hillarp (Klicka på bilden för hög upplösning)

Enstaka utdrag ur dikterna finns tillgängliga tillsammans med Rut Hillarps fotografiska bildcollage. De senare är främst från 1980–90-tal och trycktes tillsammans med hennes poesi, när hon återupptog sitt diktande efter tjugo års tystnad. Bilderna är ofta dubbelexponeringar av natur och kultur. Om de skett i mörkrummet eller direkt i kameran är värt att fundera över, men troligen i det förra.
     Porträtten vilar och vakar i klippväggen, trädstammen eller parkens mörker, arkaiska ansikten vars anleten också ligger nära självporträttet i några fall. De verkar vara upphöjt möjliga och sannolika enligt antikens ideal, utan att äga en viss människas specifika drag.
     Den förenade enkelheten och skärpan mellan motiven är öm och samtidigt rakbladsvass. Exakta som hennes väl avvägda ord som skär genom det sköna och det sanna. Hillarps dialog med en tidlös kultur lyfter henne över tiden in i rummen som var och en har möjlighet att dela om man törs. Sök ”din grav i mig” är den uppfordrande maningen till mannen, där en erotisk auktoritet krävs före en mellanmänsklighet.

Ur filmen ”De vita händerna” © Rut Hillarp

Händer och ögon styr samspelet och Rut Hillarp excellerade även som filmmakare i den belönade filmen ”De vita händerna” från 1950. Den tillsammans med ”Det underbara mötet” från året före finns att se i utställningen. Den senare är ett mästerstycke i berättarteknik med begränsade medel. Scenen där avklädningen sker genom att plaggen faller från sina galgar är lika enkel som självklar, i linje med Hillarps konsekventa estetik.
     I ”De vita händerna” lurar pianots tangentlock som en potentiellt fallande fara över de tvåhändigt fattade ackorden. Här är skildringen suggestiv och bilderna befinner sig i en förenande upplösning förebådande de senare fotografiska collagen. Lämpligt nog finns hennes tredje diktsamling ”Båge av väntan” nyutgiven av Nirstedt/litteratur, även digitalt. Den passar väl för en läsning med filmens bilder spelande i minnet.
      Det är en sann bildnings- och kulturgärning som Peter Bergman på Fullersta gård har åstadkommit genom sitt bidrag till att rädda en viktig del av Rut Hillarps samlade konstnärskap ur glömskan.

Stockholm 2021-10-28 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Parken III, 1989 © Rut Hillarp

 


Ur filmen ”Det underbara mötet” © Rut Hillarp

 


Speglande dimma, 1978 © Rut Hillarp

 


Utah i Florens, 1992 © Rut Hillarp

 


Fullersta gård, Huddinge | Omkonsts startsida

 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com