www.omkonst.com anmäler:
Alfabet mellan nu och då
Acke Hydén och Katarina Norling, Skulpturens hus 28/5 - 31/8 2003
Text: Leif Mattsson

På Skulpturens hus, Vinterviken, visar Acke Hydén och Katarina Norling en samling verk av stor bredd. Deras skilda förhållningssätt till rummet och till objekten ger variation och spänst åt utställningen.


"Facetter" © Acke Hydén 2003

Acke Hydén visar en stor konstnärlig bredd och en tilltalande experimentlusta. Hennes svävande transparenta facetter är exakta i sin matematiska hexagonform och ändå så immateriella. Sakta, nästan lojt, rör de sig när en vindpust drar genom stora salen. Det är visuellt inbjudande och sällsamt stilla, som ett mentalt reningsbad. En kärvare sida visar hon i fem mindre objekt där konvexa former, bestrukna med paraffin, lagts på skivor och exponerats som om de ingick i en medicinsk utställning. Foton av frukter, blad och andra organiska ting har fångats i olika nätformer och ger associationer till lungor, bröst och djurdelar. De poetiska namnen till trots blir uttrycket köttigt, på gränsen till avvisande, vilket jag också tror är avsikten. En tanke far till Damien Hirsts itusågade djurkroppar, men vars konstnärliga syfte är väsensskilt. Intressant är också Hydéns sätt att redovisa den gradvisa bemålningen av en naken manskropp. I ett sakta roterande ljusskåp visas hundratals foton av en nästan rituell bemålningsseans, där en manskropp steg för steg täcks av handmålade hieroglyfer, tills huden slutligen är helt svart av färg.


"ögonblick" © Acke Hydén 2003

Katarina Norling närmar sig utställningssalarna på ett helt annat sätt. Hon låter verken direkt knyta an till lokalens olika fasta föremål, som när hon låter trappräcket upp till stora salen bli stödform för en mängd tygstrimmor i olika regnbågsfärger, vilka klänger likt lianer upp mot övervåningen. I stora salen aktiverar hon golvet med en gigantisk "karta", urklippt ur presenningar och där hennes högst personliga minnesanteckningar ständigt dyker upp i form av papperslappar eller fotostatkopierade bildfragment. Man måste ned till golvets nivå, krypa på alla fyra, för att helt tillgodogöra sig de olika kryptiska och hemlighetsfulla inslagen. Verket har titeln "Staden under floden under Bobos hjärta", vilket bara är ett av många underfundiga och rebusliknade namn.


"Boken under floden under Bobos hjärta" 2003 © Katarina Norling

I ett av de inre rummen hänger en kraftig trädgren på väggen likt en detroniserad jakttrofé, beklädd med de typiskt norlingska tygtrasorna. Dessa trasor och slingor formar sig till ett signum för utställningen och i korridoren återkommer de, men denna gång i färg: Ett trettiotal små målningar i lysande kolorit intar väggen med självklar auktoritet. Här har färgen fått flyta över de oregelbundna pappersytorna likt långsamt stelnande lava. Sediment av petrifierad färgmassa har byggt upp slumpartade formationer. Resultatet blir ett ifrågasättande måleri som lägger sig mellan bild och dekoration och som visar ett distanserat förhållningsätt till modernismens olika experiment med färg och spontan form.


"Sorgen under floden under Bobos hjärta" 2003 © Katarina Norling

Stockholm 2003-06-01 © Leif Mattsson


Kort om Acke Hydén: Född 1943 i Jönköping. Bor och verkar i Borrby.
Utställningar i urval: Galleri Lång, Malmö 1984, 86, 89, 91 - Galleri Krister Fahl, Stockholm 1987, 90 ,95 - Upplands Konstmuseum 1986 - Lunds Konsthall 1996 - Karlshamns Konsthall 1997

Kort om Katarina Norling: Född 1963 i Stockholm, där hon bor och verkar. Utställningar i urval: Galleri Mors Mössa, Göteborg 1992, 98 - Millesgården, Stockholm 1994 - Nacka Konsthall 1997 - Galerie Alexandra von Scholz, Berlin 1998 - Galleri Enkehuset, Stockholm 1998 - Galleri Flach, Stockholm 1997, 2000.

Länk till Skulpturens hus

Tillbaka till startsidan för omkonst