www.omkonst.com anmäler:
Mot tystnadens yttersta gräns
Luc Tuymans, "Display", Helsingfors Konsthall 23/8 – 12/10, 2003
Text: Leif Mattsson

Helsingfors Konsthall presenterar just nu en retrospektiv utställning med den belgiske målaren Luc Tuymans. Ett fyrtiotal verk från de senaste tjugo åren fyller de stora salarna på ett självklart men mycket lågmält sätt. Detta är den stillsamma reduceringens konstnär.


"Hotellrum" olja på duk, 50 x 60 cm, 1987 © Luc Tuymans

Luc Tuymans konstnärskap är ett av de mer svårfångade i vår samtidskonst. Men inte för att han, som så många av dagens konstnärer jobbar i en mängd olika medier. Nej det är oftast rent måleri det handlar om. Men hans bilder spänner över ett så brett spektrum av uttryck att man svårligen kan göra honom rättvisa genom att endast beskriva honom som figurativ målare. Han arbetar lika ofta med abstrakta former som ibland blir rent beskrivande. Till exempel i "Diagnostisk blick X", en målning med en gulaktig bakgrund där man ser två runda öar av färg, vilka visar sig vara sjukdomsmärkta födelsemärken. Dessa ”dödens märken” återkommer flera gånger i serien ”Diagnostisk blick” där också flera porträttbilder ingår. På Helsingfors Konsthalls utställning återfinns ett av dessa porträtt. Ett mycket naket skildrat ansikte som med en svårtolkad blick stirrar rakt mot betraktaren. (Klicka här för att se poträttet)


"Diagnostisk blick X" olja på duk, 49 x 55,5 cm, 1992 © Luc Tuymans

Med en minutiös noggrannhet penslar Tuymans fram sina bilder. Även de vita eller grå bakgrundsytorna som först tycks vara ren duk, är målade i någon omsorgsfullt vald ton. Inget lämnas till slumpen. Inte ett uttryck, inte ett penseldrag ser hastigt eller slarvigt ut. Förlagorna är ofta fotografier men de används på ett ovanligt fritt sätt. Tuymans tycks mer trogen penseln än fotografiet och det penseln vill blir avgörande för bildens utformning. I flera fall, som i ”Testbild”, har den fotografiska förlagan sedan länge ställts åt sidan, för att istället tillåta ett experiment med testbildens abstrakta delformer. Det blir en märkvärdig bild, en ikon över vår väntan på underhållning, som med sin renodlade formbehandling närmast påminner om de ryska suprematisterna Malevitj eller Popova. Denna reducering av uttrycket återkommer i bild efter bild tills Tuymans nått den tystnadens yttersta gräns som kommit att bli hans signum.


"Testbild" olja på duk, 43,5 x 49,5 cm, 1988 © Luc Tuymans

Luc Tuymans, som själv hängt sin utställning, har valt att frångå en rent kronologisk eller tematisk presentation. Ofta får bilderna istället verka mot sina innehållsmässiga motpoler, men inte på något spekulativt sätt. Avsikten är nog snarare att de skall komma till sin rätt som de solitärer de är. De mycket dämpade och nedsläckta färgerna som Luc Tuymans oftast arbetar med bidrar till utställningens sammanhållna karaktär. I detta urval är merparten av bilderna i gråskala eller åtminstone monokroma och konsthallens mycket mjuka ljus samspelar på ett naturligt sätt med bildernas olika valörer. Att de flesta målningarna inte är större än någon halvmeter, i dessa mycket stora salar, skapar också en intressant spänning. Luc Tuymans skall nästa år visas på Tate Modern i London, även då med en retrospektiv och med en ännu mer omfattande presentation. Kanske får man då se hela sviten av ”Diagnostisk blick” och andra verk som ytterliggare skulle kunna bidra till förståelsen av detta mycket speciella konstnärskap.

Stockholm 2003-09-04 © Leif Mattsson


Efter Helsingfors Konsthall går utställningen vidare till Centro de Arte de Salamanca i Spanien

Kort om Luc Tuymans: Född 1958 i Mortsel, Belgien. Bor och verkar i Antwerpen. Har haft ett antal stora utställningar världen över, senast på David Zwirner Gallery, New York och på F.R.A.C. Auvergne. År 2004 hålls en stor retrospektiv på Tate Modern, London.

Se även tidigare artikel om Luc Tuymans konstnärsskap

Länk till Helsingfors Konsthall

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text