1
  TEMA: OM TILLSTÅNDET I KONSTEN
 
 
www.omkonst.com:
Bokprojektet "Om tillståndet i konsten"
Ett konstnärligt projekt med stöd från Bildkonstnärsfonden, hösten 2007
Redaktör: Leif Mattsson
1

Nu finns boken att köpa i bokhandeln, cirkapris 149:- För beställning kontakta Bokförlaget Langenskiöld,
susanne.hamilton@langenskiolds.se

Under hösten 2007 har Omkonst genomfört ett konstnärligt projekt med förhoppning att bredda och utveckla verksamheten. Bokprojektet "Om tillståndet i konsten" har möjliggjorts genom ett större projektbidrag från Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond.

Bokförlaget Langenskiöld.  Omslag av Ragnar Persson

1

Redan när vi startade Omkonst för fem år sedan (2002) var vår avsikt att försöka skapa ett alternativ till den som vi tyckte undermåliga konstkritiken i dagstidningarna. Våra förutsättningar var vid det tillfället dock ganska begränsade och det tog oss flera år att nå den stora och kvalificerade läsekrets vi idag har. Under dessa fem år har vi kunnat knyta ett antal nya skribenter till vår redaktion, vilket förhoppningsvis breddat vår inriktning. Men vad vi nu framförallt önskar är en fördjupning av resonemangen och en möjlighet att göra tydligare och mer personliga påståenden.
      Det är här som projektet "Om tillståndet i konsten" kommer in. Bildkonstnärsfonden har genom sitt ekonomiska stöd möjliggjort det vi således eftersökte redan hösten 2002: konstessäer som beskriver läget i konsten ur olika synvinklar och med en stor variation av åsikter, framför allt sådana som vi inte dagligen ser på våra dagstidningars kultursidor.

Under hösten 2007 publicerades texterna löpande på Omkonst, för att i början av 2008 tryckas i bokform. Vi har för detta projekt frångått vårt motto "konstnärer skriver om konst". Det viktigaste har istället varit att välja skribenter som utmärker sig för sin integritet, kunskap och förmåga att tänka kritiskt. Sammanlagt blir det ett tjugotal olika skribenter med varierande bakgrund, erfarenhet och ålder som på detta sätt får ge sin bild av tillståndet i konsten.

Boken förläggs av Bokförlaget Langenskiöld (www.langenskiolds.se).
För mer information samt bokning av recensionsexemplar kontakta Susanne Hamilton, susanne.hamilton@langenskiolds.se
Telefon +46 8 663 90 50

Stockholm 2008-02-06 © Leif Mattsson

Konstnärsnämnden

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text